Functionaliteiten overzicht

 • Responsive voor smartphones en tablets.
 • Vraaggericht zoeken: indeling zorgaanbod volgens CAP-J indeling
 • Vraaggericht zoeken: indeling zorgaanbod volgens indeling categorisering hulpaanbod
 • Uit gebreide zoekfunctie. Zoeken op:
  • organisatienaam,
  • productomschrijving,
  • kernwoorden,
  • zorgaanbod,
  • adres,
  • productcodes,
  • telefoonnummer,
  • contactpersonen en meer.
 • Alle landelijk ingekochte zorgaanbieders en de beschikbare producten en diensten in het veld jeugdhulp
 • Alle provinciaal ingekochte zorgaanbieders en de beschikbare producten en diensten in het veld jeugdhulp

 • Specificaties per zorgaanbieder en bijbehorend aanbod zoals:
  • cliënt leeftijdscategorieën,
  • groepsgrootte van behandelingen,
  • wachtlijst,
  • en productcodes per product/dienst.
 • Contactpersonen en -gegevens per gecontracteerde jeugdhulporganisatie, locatie, product en dienst.
 • Noodnummers per Friese gemeente plus detail informatie.
 • Wijk- en gebiedsteams in Friesland plus detail informatie.
 • Beheermodule met o.m. de volgende mogelijkheden:
  • Toevoegen/beheren van organisatieprofiel,
  • Toevoegen/beheren van product- en dienstaanbod,
  • Toevoegen/beheren van locaties jeugdhulporganisatie,
  • Toevoegen/beheren van contacten per locatie/product.
 • Geautomatiseerde maildienst voor aanvragen en wijzigingen abonnementen.