Slim Telefoonboek is beschikbaar voor alle gecontracteerde aanbieders, huisartsen, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, gebiedsteams en gemeenten in de Friese provincie.

Sociaal Domein Fryslân en web ontwikkelaar Toek hebben gezamenlijk met het werkveld jeugdhulp in de breedte de web app ontwikkeld tot de slimme oplossing die het is.

Slim Telefoonboek kent honderden gebruikers. Dit zijn bijvoorbeeld de grote en kleine zorgaanbieders, alle wijk- en gebiedsteams en gemeenten. Alle producten en diensten van de zorgaanbieders staan in de database van Slim Telefoonboek. Deze zijn verrijkt met de CAP-J categorisering, beschrijvingen en andere organisatie en product specifieke gegevens, zodat er in het uitgebreide aanbod goed te zoeken en filteren is.


Onder andere de volgende functies en informatie staan in Slim Telefoonboek:

  • Specificaties zoals cliënt leeftijdscategorieën, groepsgrootte van behandelingen, wachtlijst en productcodes per product en dienst.
  • Contactpersonen en -gegevens per jeugdhulporganisatie, locatie, product en dienst
  • Beschrijvingen van landelijk en provinciaal ingekochte jeugdhulp (organisaties, producten en diensten)
  • Noodnummers per Friese gemeente
  • Gebiedsteams in Friesland

Meer informatie

Wij zien Slim Telefoonboek als een web applicatie, die meer is dan een tool voor een beleidsterrein. Het brengt het werkveld samen, stelt het werkveld in staat beter werk te leveren en laat de meerwaarde van Sociaal Domein Fryslân zien. Het biedt mogelijkheden om in de toekomst het hele sociaal domein van dienst te zijn en het werkveld blijvend te betrekken bij een domein dat constant in beweging is.

Samen sterker

Slim Telefoonboek staat voor samenwerking in het jeugdhulp veld in Friesland.

  • Het is een initiatief van alle 24 Friese gemeenten.
  • De web app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het hele spectrum aan jeugdhulp partijen als gebiedsteams, back offices, huisartsen en zorgaanbieders.
  • Dit blijft het doen met het niet aflatend belang van input door gebruikers in de doorontwikkeling van de web app.
  • Via Slim Telefoonboek is het makkelijker om cliënten effectief door te verwijzen en hulp op- of af te schalen.

En, afsluitend, de web app laat letterlijk de onderlinge verbondenheid in de Friese jeugdhulp zien.

 Niet alleen voor Friesland

De web app Slim Telefoonboek is ontwikkeld met het oog op het verbeteren van het sociaal domein. Het domein beperkt zich niet tot een regio of provincie. De web app is zo opgezet dat het groeit met de vraag en het gebruik. Andere regio’s of provincies kunnen relatief eenvoudig aangesloten worden, zonder dat er iets nieuws gebouwd hoeft te worden. Waarom zouden we opnieuw het wiel uitvinden? Tevens worden verbeteringen en nieuwe functionaliteiten voor alle gebruikers van Slim Telefoonboek beschikbaar.

Gebruikers aan het stuur

De gebruikers van Slim Telefoonboek bepalen niet alleen de functionaliteiten van de web app, maar houden deze inhoudelijk ook bij. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van hun aanbod. Alle gebruikers hebben een signalerende functie: klopt bepaalde informatie niet of is deze onvolledig? Geef het door aan het team van Slim Telefoonboek en het wordt aangepast.